WODdoc Episode 374 P365: Quadruped Kickbacks

 

 

Today’s WODdocket

15 quadruped kickbacks / leg